กระบวนการชุมชนท้องถิ่นของ Ubuntu ที่เรียกว่า LoCo Team เป็นการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมมือกันทั้งความช่วย เหลือ และการโปรโมทการใช้งาน Ubuntu เอง โดยแต่ละทีมหากต้องการสถานะได้รับการรับรอง จะต้องยื่นเรื่องเข้าไปยัง LoCo Council เพื่อให้พิจารณาใบสมัครเพื่อจะได้สิทธิพิเศษ เช่น ได้รับซีดีมาแจกจ่าย แต่เนื่องจากความไม่สงบในประเทศไทย ทาง LoCo Council ก็ออกมาประกาศว่าจะหยุดกระบวนการพิจารณาใบสมัครของชุ มชนในไทยเอาไว้ และให้คงสถานะของ Ubuntu Thailand ได้รับการรับรองไปก่อน
ในประกาศพูดถึง Ubuntu Thailand แต่ผมตรวจสอบรายชื่อทีมแล้วพบว่าทีมในประเทศไทยคือที ม UbuntuClub เว็บเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับ
ทาง LoCo Council ระบุว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัย ของชีวิตและทรัพย์สินที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ที่มา - LoCo Council
Ubuntu, Linux, Open Source
อ่านต่อ...