โครงการมือถือถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ Project Ara เป็นโครงการระยะยาวของโมโตโรลาที่อาจต้องใช้เวลาอีกห ลายปีกว่าจะสำเร็จ แต่ซีอีโอ Dennis Woodside ของโมโตโลาก็ให้สัมภาษณ์ว่าในระยะยาวแล้ว เขาอยากเห็น Ara ผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์ Moto Maker ที่เปิดให้ลูกค้าปรับแต่งสีสันหรือวัสดุของมือถือด้ว ยตนเอง
Woodside บอกว่า Moto Maker เองก็ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น บริษัทมีแผนจะเพิ่มวัสดุอีกมากในอนาคต แต่ทั้ง Moto Maker และ Ara นั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้า เข้ามา "สร้างมือถือของตัวเอง" ให้มากที่สุด
ที่มา - The Verge

Motorola, Mobile
อ่านต่อ...