Hugo Barra รองผู้บริหารของ Xiaomi Global ได้กล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในไต้หวันเมื่อไม่นา นมานี้ว่า Xiaomi มีแผนที่จะบุกตลาดในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในไม่ช้า โดยตั้งเป้าจะวางลงหลักที่ประเทศสิงคโปร์เป็นแห่งแรก
Barra ได้เล่าว่า Xiaomi กำลังพยายาม "ทำภารกิจในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สำเร็จโด ยเร็วที่สุด" โดยพวกเขาเลือกสิงคโปร์เป็นเป้าหมายแรกในการขยายฐานล ูกค้ามายังกลุ่มประเทศในแถบนี้ และหวังว่าจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว Xiaomi จะสามารถแพร่กระจายสู่กลุ่มผู้ใช้ในประเทศอินโดนีเซี ย, ไทย, มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ไล่ขึ้นไปทางเหนือ
ก่อนหน้านี้ Barra เคยให้ความเห็นตั้งแต่ตอนเข้าทำงานกับ Xiaomi ในช่วงแรกเมื่อ 3 เดือนก่อนว่าสนใจที่จะรุกตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเ ซียและไทยก็อยู่ข่ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน หลังจากที่ Xiaomi กำลังไปได้สวยกับตลาดในประเทศจีน, ฮ่องกง และไต้หวันอยู่ในขณะนี้
ที่มา - Ubergizmo
Xiaomi, ASEAN
อ่านต่อ...