ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าว Flirtey ธุรกิจส่งของด้วยโดรนในออสเตรเลีย และเมื่อสัปดาห์ก่อนยักษ์ใหญ่ธุรกิจขายปลีกอย่าง Amazon เองก็เพิ่งเผยข้อมูลระบบส่งของด้วยโดรนที่เรียกว่า Prime Air ไปหมาดๆ มาตอนนี้บริษัทไปษณีย์ชื่อดังจากเยอรมนีอย่าง DHL ก็เริ่มทดสอบการใช้โดรนเพื่อส่งพัสดุบ้างเช่นกัน
การทดสอบของ DHL นั้นเป็นการใช้โดรนแบบซึ่งควบคุมโดยมนุษย์ในการเคลื่ อนย้ายพัสดุเพื่อขนส่งไปให้ผู้รับที่อยู่ในตำแหน่งที ่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งโดรนของ DHL สามารถเคลื่อนย้ายพัสดุที่มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ภายในขอบเขตรัศมี 1 กิโลเมตร โดยมันสามารถบินได้ถึงความสูง 100 เมตรเหนือพื้นดิน
Thomas Kutsch โฆษกของ DHL ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทดสอบซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุมการบินในท ้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครง การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรน อย่างไรก็ตาม DHL ยังไม่มีแผนการที่จะนำโดรนมาใช้ในการส่งพัสดุถึงมือล ูกค้าจริงแต่อย่างใดในช่วงเวลาอันใกล้นี้
ที่มา - The Verge, DW


DHL, Drone
อ่านต่อ...