Google กำลังทดสอบระบบโฆษณาใหม่ +Post ซึ่งอนุญาตให้แบรนด์ต่างๆ สามารถดึงเนื้อหาที่โพสต์บนหน้า Google+ ของตนเอง ไปแสดงผลผ่านพื้นที่โฆษณาในเครือข่าย Google Display Network
+Post จะดึงข้อความล่าสุดที่แบรนด์ได้โพสต์อย่างสาธารณะบนห น้า Google+ ของตนเอง ซึ่งอาจมีภาพประกอบ, มีคลิปวิดีโอแนบ หรือมีกระทั่งปุ่มเชิญเข้าร่วมการสนทนา Hangouts โดยทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปแสดงผ่านพื้นที่โฆษณาบนเว็บไ ซต์ในเครือข่าย Google Display Network
ตัวเครือข่าย Google Display Network คือเครือข่ายของบรรดาเว็บไซต์ที่แบ่งพื้นที่ไว้สำหรั บแสดงโฆษณาจาก Google โดยมีรายได้ส่วนแบ่งจากงานโฆษณาของ Google เป็นสิ่งตอบแทน ซึ่ง Google อ้างว่าในขณะนี้มีเว็บไซต์ในเครือข่ายมากกว่า 2 ล้านเว็บ ทั้งนี้ Google ระบุว่าการลงโฆษณาผ่านเครือข่ายดังกล่าวจะสามารถแสดง เนื้อหาให้เหมาะสมต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยอ าศัยการเลือกแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเชื่อมโ ยงกันกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผู้เป็นลูกค้าของ Google
ในระยะทดสอบ +Post นี้ Google ได้คัดเลือกให้แบรนด์เพียงบางรายได้ร่วมใช้งานระบบให ม่ ซึ่งประกอบไปด้วย Toyota USA, Cadbury UK และผู้ผลิตแครกเกอร์อย่าง RITZ และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Google จะเผยชื่อแบรนด์อื่นๆ ที่เข้าร่วมทดสอบ +Post เพิ่มเติม
ทั้งนี้ Google อ้างว่าจากการทดสอบ +Post ทำให้อัตราการแพร่กระจายของโฆษณาของแบรนด์นั้นเพิ่มส ูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่านสื่อทั่วไป แต่นั่นจะทำให้การตลาดได้ผลจริงหรือไม่ คงต้องรอความเห็นจากแบรนด์ผู้ใช้บริการเหล่านี้มาช่ว ยยืนยันอีกเสียงหนึ่ง
ที่มา - The Next Web

Google+, Google, Advertisement
อ่านต่อ...