ในอัพเดตล่าสุดของแอพ Foursquare ที่รองรับ iOS 7 ได้มีการถอดฟีเจอร์เช็กอินส่วนตัวออกไป โดย Foursquare Support อธิบายว่า หากผู้ใช้งานไม่ต้องการแชร์สถานที่ให้ใครทราบ ก็แนะนำให้ใช้แค่ฟีเจอร์ค้นหาสถานที่น่าสนใจรอบๆ ไปแทน ส่วนข้อมูลการเช็กอินส่วนตัวก่อนหน้านี้จะไม่มีการเป ลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
Foursquare บอกว่าการตัดคุณสมบัตินี้มีผลกับผู้ใช้ iOS 7 เท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็น่าเชื่อว่าจะมีการถอดออกไปในอนาคต ส่วนสาเหตุที่ทำให้ Foursquare เลือกถอดฟีเจอร์นี้นั้นไม่มีการชี้แจงรายละเอียดแต่อ ย่างใด
เช็กอินส่วนตัวเป็นฟีเจอร์ใน Foursquare ที่ซ้อนระดับความเป็นส่วนตัวอีกที กล่าวคือในพื้นฐานจะมีเฉพาะเพื่อนผู้ใช้งานที่เห็นกา รเช็กอินอยู่แล้ว แต่การเช็กอินส่วนตัวนั้นจะไม่มีใครเห็นนอกจากเจ้าตั ว จึงเหมาะกับการทำบันทึกการเดินทางส่วนตัว
ที่มา: TechCrunch
Foursquare
อ่านต่อ...