หลังจากที่ Google ได้ทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่งมาตลอดช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ เพื่อรวบรวมภาพถ่ายงานศิลปะจำนวนมากไว้เผยแพร่ผ่าน Google Cultural Institute ล่าสุด Google เองได้เปิด Google Open Gallery ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์แบบออนไลน์ใ ห้ใช้บริการแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน หรือพิพิธภัณฑ์ ผู้ต้องการเผยแพร่ผลงานภาพศิลปะแบบออนไลน์ชนิดที่ผู้ ชมสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดเล็กน้อยในระยะประชิดไ ด้ ก็สามารถใช้บริการ Google Open Gallery นี้ โดยการอัพโหลดภาพถ่ายหรือภาพที่ได้จากการสแกนผลงานขึ ้นสู่อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จาย
ในช่วงแรกนี้ ผู้ที่ต้องการใช้บริการสร้างงานจัดแสดงผลงานผ่าน Google Open Gallery ต้องได้รับคำเชิญเข้าใช้งาน ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิรับคำเชิญได้ที่นี่ หรือหากต้องการชมตัวอย่างการจัดแสดงภาพผลงานก็เข้าไป ชมได้ที่หน้าเว็บของ Google Open Gallery
ที่มา - Ubergizmo

Google, Arts,
อ่านต่อ...