กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมตัวกันจัดตั้ง Allseen Alliance เป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบอัตโนมั ติภายในบ้าน
Allseen Alliance นำทีมโดย Linux Foundation ร่วมด้วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าง Sharp, LG, Panasonic, Qualcomm, TP-Link, Silicon Image และ Haier ซึ่งเป็นสมาชิกระดับแกนนำ พร้อมผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมาก เช่น HTC, D-Link และ Cisco จะร่วมกันพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไอทีและเ ครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อสร้างระบบบ้านอัจฉริยะ
เป้าหมายของ Allseen Alliance นั้นจะสร้างการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านให้ทำงานบนแพลตฟอร์ม AllJoyn ซึ่งพัฒนาโดย Qualcomm มาตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน โดยตั้งเป้าให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ต ่างๆ ในบ้านได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ไม่ว่าเครื่องมือสั่งการเหล่านั้นจะใช้ระบบปฏิบัติกา รใดก็ตาม
อีกไม่นานคงได้เห็นผลงานของ Allseen Alliance ซึ่งน่าจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการอุปกรณ์ไอที, ระบบสื่อสาร และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ให้สอดรับกับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น
ที่มา - Engadget
Allseen Alliance, Smarthome
อ่านต่อ...