Twitter ออกแอพเวอร์ชันใหม่ทั้งบน Android และ iOS โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

  • หน้าตาแบบใหม่ หน้า timeline จะถูกแบ่งออกเป็น 3 แท็บ (เลื่อนซ้ายขวาได้) คือ Home (แบบปกติ), Discover (ค้นหาเรื่องราวใหม่ๆ หรือกระแสในตอนนั้น) และ Activity (ความเคลื่อนไหวของคนที่เราติดตาม)
  • Mention/Interaction ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Notification โดยในส่วนของ Android ถูกเปลี่ยนเป็นปุ่มอยู่ที่ขอบบนของหน้าจอแทน ส่วนของ iOS อยู่ตำแหน่งเดิม
  • เพิ่มปุ่ม-แท็บ Messages เข้ามาอยู่ในหน้าแรก เพื่อให้เข้าถึงฟีเจอร์การส่งข้อความได้ง่ายขึ้น
  • ฟีเจอร์การส่งข้อความหรือ Direct Message (DM) ก็เพิ่มการรับ-ส่งรูปภาพเข้ามา ทำให้ Twitter ถูกมองว่ากำลังพยายามเข้าสู่ตลาดการส่งข้อความบนอุปก รณ์พกพา ลักษณะเดียวกับ Facebook Messenger และแอพแชททั้งหลาย

ที่มา - Twitter Blog


Twitter, Mobile App
อ่านต่อ...