ช่วงนี้ข่าวการเมืองและตำรวจมีเยอะจนอาจจะกลบข่าวด้า นไอทีของตำรวจไป แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังทดสอบระบบจัดการข้อมูลค ดีความต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลางทีเดียวกันเรียกว่าระบบ CRIMES
ระบบ CRIMES (Criminal Record Information Management Enterprise System ) จะรวมระบบจัดการคดีต่างๆ ให้สามารถสืบค้นจากทุกสถานีตำรวจได้ พร้อมกับระบบตรวจค้นประวัติคนร้าย
ตอนนี้ระบบยังไม่มีการใช้งานจริง แต่อบรมไปแล้วหลายสน. เท่าที่ดูความเห็นในเฟซบุ๊กยังมีปัญหาอยู่มาก ระบบไม่มีการจัดการลายนิ้วมือ, ไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เก่าได้ อย่างไรก็ดีระบบช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการเตรียมพร้อมเ ท่านั้น
เดิมระบบเชื่อมต่อข้อมูลของตำรวจมีระบบเดิม คือ POLIS และ LOSTCAR อยู่แล้ว ส่วนระบบ CRIMES เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีและตอนนี้เป็นช่วงเตรียมใช ้งานจริง
ที่มา - CRIMES, Facebook: CRIME.police

Thailand, Police, Government, Enterprise
อ่านต่อ...