กูเกิลมีบริการรถเมลรับส่งพนักงานในเมืองซานฟรานซิสโ กมาเป็นเวลานาน แต่วันนี้รถเมลคันหนึ่งถูกกลุ่มผู้ประท้วงหยุดไว้ครึ ่งชั่วโมง แสดงความไม่พอใจที่กูเกิลไปใช้งานป้ายรถเมลโดยไม่ได้ ขออนุญาต
รถเมลของกูเกิลจอดป้ายรถเมลสาธารณะ MUNI ในเมืองซานฟรานซิสโกทั้งหมดประมาณ 200 ป้าย รวมวันละ 7100 ครั้ง กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าการเข้าไปจอดเช่นนี้คือการใช้ ทรัพยากรของเมืองอย่างไม่เป็นธรรม และหากกูเกิลต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโคร งการรถเมลพนักงงานนี้ มูลค่าค่าปรับจะเกินพันล้านดอลลาร์แล้ว
แม้ว่าแนวคิดการมีรถเมลให้พนักงานจะทำให้พนักงานของก ูเกิลใช้รถส่วนตัวกันน้อยลงซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เมืองเอง แต่กลุ่มผู้ประท้วงก็ไม่เห็นด้วยที่กูเกิลสามารถใช้ป ้ายรถเมลได้ฟรี เพราะเมื่อป้ายรถเมลแน่นกว่าที่คนใช้รถเมลสาธารณะใช้ งานปกติ ก็จะลดจำนวนผู้ใช้รถเมลสาธารณะไปด้วย
อีกเหตุผลหนึ่งของการประท้วงคือรถเมลเหล่านี้ทำให้ค่ าเช่าบ้านตามเส้นทางรถเมลปรับตัวสูงขึ้นถึง 20% ทำให้ผู้ประท้วงไม่พอใจ
ที่มา - eWeek
Google, San Francisco
อ่านต่อ...