SugarSync ผู้ให้บริการซิงค์และฝากไฟล์ออนไลน์ ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับคู่แข่งในตลาด อาทิเช่น Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Copy เป็นต้น ได้ออกมาประกาศว่าได้เปลี่ยนรูปแบบการบริการของตน ไปเป็นแบบเสียเงินเท่านั้น (Paid-only service) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าใหม่ยังสามารถทดลองใช้บริการ 90-day 5GB หรือ 30-day trial with upwards of 60GB ได้ฟรี แต่สำหรับลูกค้าเดิม ต้องอัพเกรดเป็นแบบเสียเงินเท่านั้นครับ
ปล. ผมย้ายไฟล์ไปเจ้าอื่นตามระเบียบ แต่ถ้าใครชื่นชอบบริการเขาเป็นพิเศษ ถึงเสียเงินก็น่าจะคุ้มค่าครับ
ที่มา - SugarSync
Cloud Storage, SugarSync
อ่านต่อ...