กูเกิลเตรียมเปิดศูนย์ข้อมูลใหม่ในไต้หวัน หลังจากพิจารณาเปรียบเทียบกับฮ่องกง แต่ยกเลิกแผนในฮ่องกงเนื่องจากไม่มีที่ดินมากพอ ทำให้เลือกขยายแผนการเปิดศูนย์ข้อมูลในไต้หวัน ทำให้การลงทุนรวมเพิ่มเป็น 600 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองหมื่นล้านบาท
ศูนย์ข้อมูลใหม่นี้จะมีพื้นที่ถึง 37 เอเคอร์ หรือ 150,000 ตารางเมตร ที่ดินขนนาดนี้ทำให้กูเกิลสามารถขยายศูนย์ข้อมูลไปได ้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ข้อมูลของกูเกิลในตอนนี้มีอยู่แล้วในสิงคโปร์แต ่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก นอกจากนั้นมักจะเป็นระบบกระจายข้อมูล (content delivery network - CDN) บริการที่ต้องรู้ว่าศูนย์ข้อมูลจริงอยู่ที่ใด เช่น Google Compute Engine นั้นไม่สามรถให้บริการได้ดีนักเมื่อต้องทำงานกับพื้น ที่ห่างไกล
ที่มา - Bloomberg
Google, Data Center
อ่านต่อ...