Rovio ประกาศเปิดให้ดาวน์โหลด Angry Birds Go! (ข่าวเก่า) บนแพลตฟอร์ม iOS, Android, Windows Phone 8 และ BlackBerry 10 อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
โดยรูปลักษณ์ของเกมจะเป็นเกมแข่งรถลงจากเขาในรูปแบบต ัวละครทั้งฝ่ายนก และฝ่ายหมูในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมความสามารถพิเศษเช่น นกแดง (Red) สามารถเร่งความเร็วของรถให้เร็วขึ้น, Stella นกผู้หญิงสีชมพูมีความสามารถในการเป่าฟองน้ำขนาดใหญ่ ทำลายรถด้านหน้าได้ ฯลฯ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้ง 4 แพลตฟอร์มนี้ สามารถดาวน์โหลดเกม Angry Birds Go! ได้ฟรีแล้วที่ App Store, Play Store, Amazon AppStore, Windows Phone Store (ต้องการรุ่นที่มีแรม 1 GB ขึ้นไป) และ BlackBerry World ได้แล้ว (มี in-app purchase)
ที่มา: Rovio Blog, Windows Phone Central, Inside BlackBerry, iMore

Angry Birds, Games
อ่านต่อ...