Apple ได้สิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่อีก 1 รายการ นั่นคืออุปกรณ์แสดงผลแบบสวมใส่ศีรษะ โดยสิทธิบัตรฉบับนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติหลังจากที่ Apple ได้ยื่นจดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2008
สิ่งประดิษฐ์ตามที่ระบุในสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะคล้าย กล้องมอง 2 ตา ที่มาพร้อมสายรัดศีรษะ ภายในมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ 2 ชุดที่แยกออกจากกันเพื่อสร้างภาพแยกเฉพาะสำหรับดวงตา ข้างซ้ายและขวา และแน่นอนว่ามันสามารถสร้างมุมมอง 3 มิติให้แก่ผู้ใช้ได้ไม่ว่าจะใช้มันเล่นเกมหรือดูวิดี โอ
ความพิเศษของจอภาพที่แยกเป็น 2 ชุดนี้ คือมันสามารถปรับตำแหน่งให้พอดีกับตำแหน่งนัยน์ตาของ ผู้ใช้แต่ละรายที่มีขนาดใบหน้าและมีตำแหน่งนัยน์ตาที ่แตกต่างกันได้ ทั้งยังสามารถปรับโฟกัสภาพให้พอดีกับการมองของผู้ใช้ ที่มีปัญหาสายตาด้วย (แม้ในขณะนั้นผู้ใช้จะไม่ได้สวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส ์)
ฟีเจอร์อื่นของอุปกรณ์นี้ตามที่ระบุในสิทธิบัตร คือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นทั้งแบบใช้สายสัญญาณแล ะแบบไร้สาย รวมทั้งระบบตรวจสอบรูม่านตาเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช ้ ซึ่งจะสามารถทำงานควบคู่กับระบบยืนยันบุคคลอื่น เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือหรือการตรวจสอบเสียงพูดได้ด้วย
หาก Apple นำสิทธิบัตรนี้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริง คงเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของ Oculus Rift เป็นแน่แท้
ที่มา - Cult of Mac, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Apple, Patent, Display, Headset, Wearable Computing
อ่านต่อ...