Apple เพิ่งได้รับอนุมัติสิทธิบัตรฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องกา รผลิตหน้าจอสัมผัสแบบผิวโค้ง สอดรับกับข่าวลือที่ว่ากำลังทำนาฬิกาอัจฉริยะที่มีหน ้าจอโค้งมน
สิทธิบัตรของ Apple ที่ยื่นจดไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2010 และเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวานนี้ อธิบายเรื่องการออกแบบและการผลิตหน้าจอผิวโค้งไว้แตก ต่างจากหน้าจอสัมผัสทั่วไป โดยลงรายละเอียดถึงเรื่องโครงสร้างหน้าจอสัมผัสซึ่งต ามปกติแล้วแผงเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัสจะวางอยู่บนแ ผ่นรองหลังที่อาจทำมาจากกระจก หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น และเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตทั่วไปจะทำให้ได้แผ่นรอง หลังที่มีผิวราบเรียบ ส่งผลให้แผงเซ็นเซอร์ที่วางทับอยู่ด้านบนมีการวางตัว เป็นระนาบเรียบเช่นกัน แม้ว่าจะมีการปิดทับแผงเซ็นเซอร์ด้วยกระจกที่โค้งมน แต่แผงเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้โค้งตามผิวหน้าของกระจกไปด้ว ย
ทว่าด้วยกระบวนการผลิตโดยเทคนิคใหม่ตามสิทธิบัตรของ Apple สิ่งที่ได้นอกเหนือจากผิวหน้าด้านบนของกระจกที่โค้งม นแล้ว ชั้นของแผงเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัสและแผ่นรองหลัง ก็ล้วนแล้วแต่มีความโค้งมนรับกับผิวโค้งของกระจกที่ป ิดทับนั้นด้วยกันทั้งสิ้น ทำให้ความไวต่อการสัมผัสของหน้าจอนั้นมีความแม่นยำใน ระดับที่ใกล้เคียงกันตลอดทั่วพื้นที่หน้าจอ ซึ่งต่างจากการออกแบบจอสัมผัสผิวโค้งทั่วไปตามที่อธิ บายข้างต้นที่มีระยะห่างระหว่างแผงเซ็นเซอร์กับปลายน ิ้วมือของผู้ใช้ที่สัมผัสกระจกชิดบ้าง ห่างบ้างตามความโค้งของกระจก อันจะส่งผลให้ความไวของเซ็นเซอร์ทั่วทั้งหน้าจอไม่เท ่ากัน
นอกจากนี้ในคำบรรยายสิทธิบัตรยังกล่าวถึงการสร้างหน้ าจอที่มีความโค้งมากน้อยไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งจอด้วย (เช่นเป็นลอนคลื่น หรือบางส่วนเป็นระนาบเรียบในขณะที่บางส่วนโค้งมน เป็นต้น) ซึ่งจะอาศัยการขึ้นรูปแผ่นรองหลังเซ็นเซอร์ที่มีความ โค้งต่างกันหลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถจัดวางแผงเซ็นเซอร์ตรวจการสัมผัสโค้งไปมา ได้หลากหลายเพื่อพอดีกับผิวหน้ากระจกชั้นบนสุดของหน้ าจอ
อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่าสิทธิบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติหลัง จากที่ LG G Flex และ Samsung Galaxy Round ออกวางขายไปแล้วนานนับเดือน ซึ่งยังคงไม่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีตามที่ระบุในสิทธิบัต รของ Apple จะเป็นแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของ LG และ Samsung ข้างต้นหรือไม่ ที่สำคัญก็คืองานนี้จะมีผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน 2 รุ่นข้างต้นในสหรัฐอเมริกาหรือไม่อย่างไร
ที่มา - Apple Insider, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Apple, Patent, Touchscreen
อ่านต่อ...