ถ้ายังจำกันได้ เมื่อปี 2009 ที่ไมโครซอฟท์ซื้อยาฮูไม่สำเร็จ สองบริษัทก็ตกลงกันว่ายาฮูจะเลิกทำเครื่องมือการค้นห าของตัวเอง และเปลี่ยนมาใช้เอนจิน Bing ของไมโครซอฟท์แทน โดยไมโครซอฟท์จะหักส่วนแบ่งรายได้ของ Bing ให้กับยาฮูจำนวนหนึ่ง (ข่าวเก่า)
ข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่ยาฮูเปิดเผยต่อคณะกรรมการก ำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) คือรายได้ของบริษัทในไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3/2013) มาจากสัญญาทางธุรกิจด้านเครื่องมือค้นหากับไมโครซอฟท ์ถึง 31% (ช่วงหนึ่งปีก่อนหน้านั้นคือไตรมาส 3/2012 มีสัดส่วน 27%)
ตัวเลขนี้ทำให้เรารู้ว่า เอาเข้าจริงแล้ว ยาฮูยังต้องพึ่งพิงไมโครซอฟท์ในแง่ธุรกิจอยู่มาก แม้จะเคยมีข่าว Marissa Mayer จะออกมาวิจารณ์ว่าข้อตกลงนี้ไม่ค่อยได้ผล, บริษัทอยากยกเลิกสัญญาแต่สุดท้ายก็ต้องต่อไปอีกหนึ่ง ปี และพยายามเตะถ่วงการใช้ Bing ในฮ่องกงและไต้หวัน
ที่มา - Search Engine Land
Yahoo!, Bing, Microsoft, Search Engine, Financial Report
อ่านต่อ...