กูเกิลปรับหน้าตา Google Keep เวอร์ชั่นเว็บไซต์ใหม่ โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบเดียวกับบนแอนดรอยด์ (ภาพท้ายข่าว) สามารถจัดเรียงบันทึกได้ เพิ่มเมนูสำหรับดูบันทึกที่มีการแจ้งเตือนหรือเก็บไว ้ และปรับปรุงระบบค้นหาให้ใช้ง่ายกว่าเดิม
ใช้งานได้แล้วที่ keep.google.com
ที่มา - +Android

Google Keep, Google
อ่านต่อ...