นาย Edward Snowden ผู้เปิดโปงโครงการลับและข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตของ NSA จนทำให้เป็นกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกและทำให้เกิดข่าวเก ี่ยวกับการดักฟังและความปลอดภัยของข้อมูลแทบจะวันเว้ นวัน ได้รับคะแนนโหวตจากผู้เข้าใช้เว็บไซต์ The Guardian ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2013 โดยได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดทิ้งห่างอันดับที่สองไป ถึง 3 เท่าตัว
นับเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่ผู้ที่ได้รับการโหวต สูงที่สุดของ Guardian เป็นผู้ที่เปิดเผยความลับของรัฐบาลอเมริกัน โดยในปีที่แล้วผู้ที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดคือ Bradley Manning ผู้ที่ปล่อยข้อมูลเคเบิลให้กับ Wikileaks นั่นเอง
นอกจากจะได้รับการโหวตให้เป็นบุคคลแห่งปีของ Guardian แล้ว การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ของเขาก็ยังเป็นเหตุการณ์ทำคัญของปีนี้จนทำให้เขาได้ รับเลือกให้อยู่ในอันดับสองของบุคคลแห่งปีของนิตยสาร TIME อีกด้วย
ที่มา - Guardian และ TIME Person of The Year
Snowden
อ่านต่อ...