กราบ สวัสดี ครับ พี่ๆ ชาว Daihatsu Club Thailand ทุกท่าน พอดีผมไปเจอ
เจ้า Daihatsu เก๋ง 4ประตู มมา งับ ผมเลยอยาก ทราบราคา สักหน่อยงับ
ว่าตอนนี้ราคา ประมาณเท่าไหร่แล้ว เพื่อไปถามซื้อ
จะได้เปียบเทียบราคาในใจ ได้งับ ขอบพระคุณมางับ พี่ๆทุกท่าน