ใครทราบแหล่งปะเก็น เสื้อสูบ ฝาสูบ ช่วยบอกผมบ้างนะคับตอนน้เครื่องไม่เนียนเลย