หลังจากไมโครซอฟท์ประกาศหยุดขาย Windows 7 แบบกล่องและแบบ OEM แบบเงียบๆ ส่วนพีซีที่ติดตั้ง Windows 7 จะยังมีขายไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2014 ล่าสุดบริษัทได้เปลี่ยนวันหยุดขายพีซีที่ติดตั้ง Windows 7 บนหน้าเว็บ Windows Lifecycle เป็น "To be determined" แทน และยอมรับความผิดพลาดที่โพสต์ข้อมูลผิดไปและทำให้ลูก ค้าสับสน
อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์ยืนยันว่าได้หยุดขาย Windows 7 แบบกล่องและแบบ OEM ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2013 ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่มา: ZDNet
Windows 7, Microsoft
อ่านต่อ...