Evernote เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้แก่แอพสำหรับ iOS รุ่น 7.2.0 ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสแกนนามบัตรและจัดเก็บข้อมูลติ ดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
เมื่อผู้ใช้สแกนนนามบัตร Evernote จะสามารถจำแนกข้อมูลที่อยู่บนนามบัตรนั้น และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อจัดเก็บในบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างอัตโนมั ติ ช่วยลดเวลาของผู้ใช้แทนที่จะต้องพิมพ์เองเพื่อระบุข้ อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อนี้จะไปแสดงผ่าน Evernote Hello ซึ่งเป็นแอพจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกพัฒนาแยกมาต ่างหาก และหากผู้ใช้ Evernote มีการใช้งานแอพ LinkedIn ควบคู่กันไปด้วย ก็สามารถซิงก์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนนามบัตรนี้ไปใช้ งานใน LinkedIn ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนผู้ใช้ Evernote บนระบบปฏิบัติการอื่นๆ ยังต้องรอฟีเจอร์กันไปก่อน โดยที่ Evernote ยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ ถึงกำหนดการปล่อยฟีเจอร์นี้ให้แอพบนแพลตฟอร์มอื่น
ที่มา - The Next Web

Evernote, iOS,
อ่านต่อ...