มีรายงานจากสำนักข่าวเกาหลีใต้ ET News ระบุว่าซัมซุงได้ทำการรวมธุรกิจส่วน Digital Imaging ที่ดูแลเรื่องกล้องของบริษัทเข้ากับธุรกิจส่วนไร้สาย ที่ดูแลอุปกรณ์พกพา โดยการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมเป็นต้นไป
การควบทั้งสองธุรกิจเข้าด้วยกันจะมีผลทั้งในแง่ของเค รือข่ายการตลาด การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน ไปจนถึงการผลิตจากฝั่งอุปกรณ์พกพามายังฝั่งกล้อง ซึ่งจะช่วยสร้างการแข่งขันในตลาดให้กับธุรกิจกล้องขอ งซัมซุงมากขึ้น
ทางฝั่งอุปกรณ์พกพาเองก็จะได้ผลพลอยได้จากเทคโนโลยีก ล้องที่นำไปใช้ในสมาร์ทโฟน ซึ่งพอแบ่งปันความรู้เชิงขั้นตอนกันแล้วก็สามารถสร้า งความแตกต่างให้กับสมาร์ทโฟนของตัวเองกับคู่แข่งได้
อย่างไรก็ตามจากความเห็นของที่มาคาดว่าการครบธุรกิจท ั้งสองส่วนเข้าด้วยกันยังเร็วเกินไปที่จะหวังผลได้ใน ระยะสั้น ซึ่งน่าจะยังไม่ทันได้เห็นผลงานในสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่ นต่อไปอย่าง Galaxy S5 ที่มีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าครับ
ที่มา - TalkAndroid
Samsung, Mobile, Camera
อ่านต่อ...