เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.) มีผู้ใช้งาน Yahoo! Mail จำนวนหนึ่งรายงานปัญหาว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้-เข้าใช้งานได้แต่ไม่มีเมลในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยาฮูกลับตอบสนองต่อปัญหานี้ได้ช้าจนลูกค้าไม่พอใจเป็ นจำนวนมาก
ล่าสุดซีอีโอ Marissa Mayer ออกมาแถลงข้อมูลพร้อมคำขอโทษต่อผู้ใช้งานแล้ว เธออธิบายว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของยาฮูมีปัญหาฮาร์ดแวร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ประมาณ 1% ของผู้ใช้งานทั้งหมด (ตัวเลขผู้ใช้งานต่อเดือนก็สูงถึง 289 ล้านคน - ที่มา)
ทีมวิศวกรของยาฮูแก้ปัญหาโดยย้ายไปใช้ระบบสำรอง แต่ก็เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถใช้งานระบบได้ (ทั้งที่ระบบซ่อมแล้ว) และอีเมลในช่วงนั้นไม่ถูกส่งไปถึงผู้ใช้ (แต่ก็ยังเก็บไว้ในคิวของเซิร์ฟเวอร์) ทำให้ยาฮูต้องเสียเวลาอีกทั้งอาทิตย์ในการแก้ปัญหาทั ้งหมดจนระบบกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว
ที่มา - Yahoo! Tumblr
Yahoo!, E-mail, Marissa Mayer
อ่านต่อ...