Samsung Display เผยสไลด์จากการประชุมกับนักวิเคราะห์การเงิน โดยให้มุมมองอนาคตของการนำหน้าจอแบบยืดหยุ่นได้ (flexible display) มาเชื่อมกับระบบเซ็นเซอร์แบบต่างๆ (ทั้งเซ็นเซอร์ด้านการเคลื่อนไหวและด้านชีวภาพ) ทำให้เกิดอุปกรณ์แบบใหม่ๆ อีก 3 ประเภท
อุปกรณ์อย่างแรกคือนาฬิกาที่ซัมซุงวางขายสินค้าไปแล้ ว ต่อมาคือ "ผลิตภัณฑ์ด้านฟิตเนสและการดูแลสุขภาพ" ที่ในเอกสารระบุว่าจะทำตลาดช่วงปี 2015 และปิดท้ายด้วย "แฟชั่น" ในปี 2018
ข่าวใกล้ๆ กันคือมีคนไปค้นพบว่าซัมซุงยื่นจดเครื่องหมายการค้าค ำว่า Samsung Sport กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจ ิกายน 2013 ซึ่งก็น่าจะบอกใบ้ทิศทางการออกผลิตภัณฑ์ของซัมซุงในร ะยะอันใกล้นี้
ที่มา - SlashGear
Samsung, Trademark, Wearable Computing
อ่านต่อ...