ในโลกทวิตเตอร์ช่วงหนึ่งแทบทุกคนที่เริ่มเล่นทวิตเตอ ร์จะต้องเคยตาม @sugree เขาเล่นทวิตเตอร์มาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะได้รับความนิย ม ยังสามารถรับข้อความ dm ผ่านทาง SMS และเล่นผ่านโปรโตคอล jabber ได้อย่างเป็นทางการ
ในยุคก่อนยุคสมาร์ตโฟนในตอนนี้ การเข้าถึงทวิตเตอร์ยังทำได้ลำบากโดยเฉพาะในโทรศัพท์ ราคาถูก @sugree เขียนโปรแกรม jibjib โดยใช้ J2ME เพื่อให้คนใช้โทรศัพท์ทั่วไปสามารถเข้าถึงทวิตเตอร์ไ ด้
แม้ @sugree จะเลิกเล่นทวิตเตอร์ไปนับปีแล้วจากปัญหาส่วนตัว แต่ด้วยความที่เขาทวิตแทบจะตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เขา ใช้งานอยู่ ทำให้บัญชีของเขากลายเป็นบันทึกของสังคมไปพร้อมกัน ทวิตเมื่อปี 2010 ของเขายังถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ แต่ทวีตก่อนหน้านั้นกลับขุดขึ้นมาไม่ได้เพราะข้อจำกั ดของ API
ผมติดต่อ @sugree เพื่อขอไฟล์ archive ทั้งหมดออกมา และทำ search engine สำหรับบัญชีของเขาโดยเฉพาะ ในชื่อ Sugree Said เราสามารถย้อนอดีตเหตุการณ์ต่างๆ ออกมาได้ด้วยการค้นหาคำสำคัญ
เนื่องจากผมถูกกำชับมาว่าอย่าส่งไฟล์ทั้งหมดนี้ต่อไป ให้คนอื่น บริการค้นหานี้ก็จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันคือไม่สามา รถ "กวาด" ผลการค้นหาได้ โดยมันจะแสดงเฉพาะ 6 ทวีตแรกที่มีคำที่ค้นเท่านั้น
ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเล่นอะไร ขอแนะนำจุดเริ่มต้น "เข้าขั้นบ้าแล้วนะ"
Twitter, Thailand, App.th
อ่านต่อ...