มีผู้ใช้บางกลุ่มพบว่าแอพ Twitter สำหรับ iOS นั้น มีฟีเจอร์ "Nearby" ซึ่งจะแสดงทวีตที่มีพิกัดใกล้เคียงกับเรานั่นเอง โดยฟีเจอร์นี้จะพบเมื่อผู้ใช้อนุญาตให้แอพทวิตเตอร์เ ข้าถึงข้อมูลพิกัดของเรา
ฟีเจอร์นี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความสามารถของ Foursquare ทั้งนี้ก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่า เราจะอยากรู้ข้อมูลทวีตของคนที่อยู่ใกล้ๆ เรา (แต่เราไม่รู้จักเขา) ไปทำไม แต่ก็เป็นไปได้ว่าฟีเจอร์นี้อาจจะทำมาเพื่อเอื้ออำนว ยให้กับโฆษณาและแบรนด์ที่ต้องการโปรโมตทวีตให้เข้าถึ งกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
ที่มา - WSJ

Twitter
อ่านต่อ...