Dennis Woodside ซีอีโอของโมโตโรลาให้สัมภาษณ์กับ AP ในหลายๆ ประเด็นดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ของโมโตโรลาในปัจจุบันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ แต่เป็น "mobile web" ภารกิจของบริษัทคือสร้างช่องทางการเข้าถึง mobile service ให้คนนับล้านๆ คนทั่วโลก ซึ่ง Moto G ที่สเปกดีแต่ราคาเพียงแค่ 1/4 ของ iPhone ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของทิศทางใหม่นี้
  • กูเกิลช่วยสนับสนุนให้โมโตโรลาเดินตามวิสัยทัศน์ที่ย ิ่งใหญ่นี้ได้ ผ่านเงินลงทุนที่ช่วยผลักดันให้โมโตโรลาเปลี่ยนตัวเอ งได้สำเร็จ
  • โมโตโรลาอยากเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของกูเกิลให้มากกว่านี้ แต่ด้วยนโยบาย Android เป็นแพลตฟอร์มเปิด ทำให้โมโตโรลาก็ได้ใช้ Android รุ่นล่าสุดพร้อมกับบริษัทอื่นๆ ซึ่ง Woodside ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้ในบางครั้ง (frustrating)
  • เท่าที่นั่งเป็นซีอีโอของโมโตโรลามา ปัญหาสำคัญคือวัฒนธรรมที่ต่างกันของทั้งสององค์กร โดยคนของโมโตโรลาให้ค่ากับวิศวกรรมเป็นหลัก ไม่ค่อยลงมาสัมผัสผู้ใช้โดยตรงมากนัก ส่วนคนของกูเกิลเน้นผลิตภัณฑ์และผู้ใช้เป็นหลัก
  • ทิศทางในอนาคตของสมาร์ทโฟนที่เขามองเห็นคือ วงการจะแก้ปัญหาเรื่อง "ตกแล้วแตก" โดยเปลี่ยนวัสดุจากกระจกเป็นพลาสติกในช่วง 24 เดือนจากนี้ไป เพราะเทคโนโลยีการผลิตจอพลาสติกก้าวหน้ามากขึ้น, การสั่งงานด้วยเสียงจะมีความสำคัญมากขึ้น โทรศัพท์จะตอบสนองด้วยเสียงได้ดีขึ้น, ส่วน wearable computing ก็อยู่ในความสนใจแต่ยังไม่มีใครสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประ สบความสำเร็จได้จริงๆ
  • โมโตโรลามองว่าคู่แข่งที่สำคัญคือแอปเปิลและซัมซุง โดยเฉพาะซัมซุงที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้การตลาดช่ว ยผลักดันให้ยอดขายสินค้าเติบโตได้ ซึ่งโมโตโรลาไม่มีเงินขนาดนั้น บริษัทจึงพยายามใช้ยุทธศาสตร์ที่ต่างไปแทน (เช่น Moto G)
  • เขาใช้ Twitter เป็นประจำเพื่อดูว่าคนมีความเห็นอย่างไรต่อ Moto X และ Moto G, ใช้ Google+ แชร์รูปกับครอบครัว และใช้แอพ TrainingPeaks สำหรับออกกำลังกาย (เขาเป็นนักไตรกรีฑาด้วย)

ที่มา - AP
Motorola, Mobile, Google,
อ่านต่อ...