หลังจากจัดงานกลุ่มวังหินคลาสสิคก็ได้ไปมอบทุนการศึก ษาให้กับโรงเรียนในตำบลวังโตนด

มีด้วยกันทั้งหมด3โรงเรียนครับ โรงเรียนละ2หมื่นบาท

รับรองว่าใครที่มางานนี้ได้บุญกลับไปทุกคนแน่นอนครับ