รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศเรื่องการพิจารณา Bitcoin โดยมองว่า Bitcoin ไม่ใช่สิ่งที่เข้าข่ายว่าเป็นเงินตราหรือสกุลเงิน หากแต่เป็นสินทรัพย์ซึ่งผู้ถือครองจำต้องเสียภาษีให้ แก่รัฐ
แนวทางการรับมือ Bitcoin ของนอร์เวย์นั้นเหมือนกับเยอรมนี ซึ่งมองว่า Bitcoin นั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ถือครองต้องเสียภาษีให้แก ่รัฐ ไม่ต่างจากรถยนต์ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านและที่ดินต่างๆ
ท่าทีขององค์กรรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกหลายแห่ง สื่อความหมายชัดเจนว่าไม่พิจารณา Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าอาจจะมีมาตรการในการกำกับดูแลหน่วยงานในความดู แลของตนเองแตกต่างกัน ดังเช่น รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศไม่รับ Bitcoin เป็นสกุลเงินตามกฎหมาย ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารยุโรป ที่ประกาศเตือนเรื่องความเสี่ยงในการถือครองและแลกเป ลี่ยน Bitcoin ในขณะที่ธนาคารกลางของจีน สั่งห้ามหน่วยงานทางการเงินในประเทศ ทำการซื้อ-ขาย Bitcoin แต่ยังอะลุ่มอล่วยให้แก่เว็บแลกเปลี่ยนต่างๆ
สำหรับประเทศไทยเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งระงับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ในประเทศทั้งหมด เนื่องจากหวั่นการเก็งกำไรค่าเงินบาท
ที่มา - The Next Web
Bitcoin, Norway
อ่านต่อ...