เว็บไซต์ The Desk อ้างแหล่งข่าววงในจาก Twitter ว่าบริษัทกำลังพัฒนาฟีเจอร์ editing หรือการแก้ไขข้อความทวีตที่ถูกกดส่งออกไปแล้ว

  • ผู้ใช้มีสิทธิแก้ไขข้อความทวีตในระยะเวลาที่จำกัดนับ จากเวลาส่ง แต่บริษัทกำลังหาระยะเวลาที่เหมาะสมอยู่ว่าควรนานสัก เท่าไร
  • Twitter จะอนุญาตให้แก้ไขข้อความเพียงเล็กน้อย (slight changes) เช่น ลบ-เพิ่มคำเพียง 1-2 คำ หรือแก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
  • หนึ่งข้อความทวีตจะแก้ไขได้เพียงครั้งเดียว การแก้ไขจะเห็นผลทันที (เปลี่ยนบน timeline ของผู้ใช้โดยไม่ต้อง refresh) และมีผลต่อข้อความที่ถูก retweet ด้วย
  • เป้าหมายของฟีเจอร์นี้คือช่วยให้ข้อความทวีตที่พิมพ์ ผิดหรือมีข้อมูลผิด ไม่กลายเป็นการกระจายข้อมูลผิดๆ ไปในวงกว้างเท่านั้น ไม่สามารถนำฟีเจอร์นี้มาใช้เปลี่ยนแปลงข้อความทั้งหม ดได้ และ Twitter ก็พัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจสอบเจตนาของผู้แก้ไขข้อคว ามว่าทำตามกฎหรือไม่
  • เมื่อฟีเจอร์นี้สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง Twitter จะเปิดให้ทดสอบในวงปิด โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชน คนดัง และแบรนด์ต่างๆ

ที่มา - The Desk
Rumor, Twitter
อ่านต่อ...