แนวคิดบริการกลุ่มเมฆที่สำคัญคือเรามองว่าผู้ให้บริก ารกลุ่มเมฆจะมีเครื่องสำรองไว้เสมอจนเราสามารถสั่งเช ่าเครื่องเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ปรากฎหว่าเครื่อง C3 ของ Amazon EC2 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เพิ่งตัวเมื่อเดือนที่แล้ ว กลับได้รับความนิยมอย่างสูง จนตอนนี้ลูกค้าไม่สามารถขอเครื่องเพิ่มได้
เครื่อง C3 ใช้ซีพียู Ivy Bridge 2.8 GHz และให้หน่วยความจำต่อเครื่องค่อนข้างสูง รุ่นเล็กที่สุดคือ 2 คอร์ และแรม 3.75 GiB ส่วนรุ่นสูงสุดคือ 32 คอร์ และแรม 60 GiB
ทางอเมซอนแจ้งว่ากำลัเร่งเพิ่มเครื่องเพื่อให้เพียงพ อกับความต้องการ
ที่มา - AWS, The Register
EC2, Amazon, Cloud Computing
อ่านต่อ...