ผู้พิพากษา Richard Leon ตัดสินคดีที่มีผู้ฟ้อง NSA เรื่องการดักฟังเป็นวงกว้างว่าละเมิดต่อความเป็นส่วน ตัวที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ
หน่วยงานความมั่นคงสหรัฐฯ ทุกวันนี้มักอาศัยคำพิพากษาในปี 1979 ที่ระบุว่าหน่วยงานรัฐยังไม่ได้ละเมิดความเป็นส่วนตั วหากยังไม่ได้เข้าไปดูเนื้อหาของการสื่อสาร แต่ดูเพียงข้อมูลของการสื่อสาร (metadata) เช่น หมายเลขปลายทางทั้งสองข้าง และระยะเวลาการเชื่อมต่อ
แต่ผู้พิพากษา Leon ระบุว่าการใช้งานโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวล ากว่าสามสิบปีที่ผ่านมา และ NSA ที่เก็บข้อมูลมหาศาลกลับไม่สามารถยกตัวอย่างประโยชน์ ของการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ชัดเจน
คำพิพากษาระบุให้ NSA ต้องหยุดเก็บข้อมูลเหล่านี้ แต่การบังคับตามคำพิพากษาให้รอไว้ก่อน เพราะทางรัฐบาลกำลังศึกษาคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธ รณ์ต่อไป
ที่มา - CNN, The Guardian (คำพิพากษา)
NSA, Privacy
อ่านต่อ...