บริการเครือข่ายสังคม LinkedIn ได้เพิ่มการให้บริการเว็บไซต์ในภาษาไทยแล้ว นับเป็นภาษาที่สี่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลังภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย และภาษาตากาล็อก
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ LinkedIn ในภาษาไทย สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่ linkd.in/changelanguage
ที่มา - Official LinkedIn Blog
LinkedIn
อ่านต่อ...