เว็บไซต์ QQ Tech รายงานว่าประเทศเกาหลีใต้มีแผนจะเป็นชาติแรกที่เริ่ม ทดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 (5G) ภายในปี 2018 นี้ จากการแถลงของรัฐบาลเกาหลีใต้โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
โดยในรายงานดังกล่าวระบุว่าได้เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญทา งด้านเทคโนโลยีสื่อสารจากบริษัทใหญ่มาร่วมศึกษาในโปร เจคนี้แล้วถึง 150 ราย จากการเคลื่อนตัวค่อนข้างไวในครั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้คาดหวังว่าจะกินส่วนแบ่งของอุปกรณ์เค รือข่ายไร้สายทั่วโลกที่ 20% ส่วนการทดสอบ 5G นั้นจะเริ่มในปี 2018 และให้บริการในเชิงธุรกิจภายในปี 2020
สำหรับ 5G นั้นซัมซุงเคยทดสอบไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมได้ผลค่อนข้างน่าพอใจ สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วถึง 1Gbps แม้ว่ายังต้องการเสาจำนวนมากเพื่อให้ได้ความเร็วระดั บนั้นอยู่ก็ตาม
ที่มา - Tech In Asia
5G, South Korea
อ่านต่อ...