จากการเปิดเผยของ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองประธาน กสทช. ถึงผลการอนุมัติให้การบินไทยสามารถให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินได้ เหลือเพียงขั้นตอนเรื่องเอกสารก็จะสามารถเปิดให้บริก ารได้ทันที
ส่วนเครื่องบินที่การบินไทยจะเปิดให้บริการ Wi-Fi นั้น ได้เแก่เครื่องบิน Airbus A380 จำนวน 6 ลำ และ Airbus A330-300 จำนวน 7 ลำ หลังจากนั้นจะทยอยเปิดบริการบนเครื่องบินเพิ่มขึ้นอี ก
ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ เช่น สามารถใช้ Wi-Fi ตลอดเวลาบนเครื่องบินหรือไม่, เปิดให้บริการบนเส้นทางไหนบ้าง, จะเปิดบริการเมื่อไหร่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Wi-Fi ก็ยังไม่มีรายละเอียดครับ
ที่มา - TrueLife
NBTC, Thai Airways, Thailand
อ่านต่อ...