อาชญากรรมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงกำลังเป็นป ัญหาร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเองก็เริ่มพูดถึงมาตรการป้ องกัน-แก้ไขปัญหานี้ (ข่าวเก่า: ฐานข้อมูลมือถือถูกขโมยของ CTIA)
มาตรการด้านเทคนิคอย่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามหามือถ ือก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา โดยสำนักงานอัยการเขตซานฟรานซิสโกได้สำรวจข้อมูลของผ ู้ใช้สมาร์ทโฟนผ่านเครือข่ายสังคมต่างๆ จำนวน 347 ราย ได้ผลออกมาว่าผู้ใช้ iPhone จำนวน 78% หรือประมาณ 4 ใน 5 นั้นเปิดใช้ฟีเจอร์ Find My iPhone เพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลอยู่แล้ว

อัยการของเขตซานฟรานซิสโก George Gasc

อ่านต่อ...