เย็นดีครับ ผมก็เพิ่งได้แปดแรงมาเจ้าของเดิมก็แปลงหน้าเป็นรุ่นพ ันเหมือนพี่เลย ยังตามเก็บเหนื่อยเหมือนกันครับ สู้ๆครับ