หลัง Edward Snowden ปล่อยเอกสารของ NSA ออกมาเป็นจำนวนมาก โอบามาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจัดทำข้อเ สนอว่าควรปรับปรุงการทำงานของ NSA อย่างไรบ้าง ตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็ปล่อยเอกสารรายงานออกมา
รายงานแนะนำภาพรวมทั้งหมด ทั้งกระบวนการทำงานของ NSA ที่ต้องมีกระบวนการดูแลกระบวนการหาข่าวกรอง เปลี่ยนบอร์ดคณะทำงานควบคุมการหาข่าวกรองและเพิ่มกระ บวนการรักษาความเป็นส่วนตัวของประชาชน รวมถึงเปลี่ยนกระบวนการสรรหาผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่อ นุมัติการหาข่าวกรอง
ในแง่เทคโนโลยี รายงานแนะนำให้ NSA ยกเลิกความพยายามที่จะทำให้การเข้ารหัสอ่อนแอลงทั้งห มด, ไม่พยายามวางช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ใดๆ, และสนับสนุนการเข้ารหัสเพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย รวมถึงแนะนำให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีส่วนผลักดันกระบวนการเช่นนี้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั่วโลก
ที่มา - ArsTechnica, Whitehouse.gov (PDF)
USA, NSA, Whitehouse
อ่านต่อ...