หลัง Stan Shih กลับมาทำงานในตำแหน่งซีอีโอตอนนี้เอเซอร์ก็ต้องหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อพลิกสถานะก ารณ์ทางการเงินของบริษัท โดยตอนนี้แนวทางคือ BYOC หรือ Build Your Own Cloud
แนวทางนี้จะดึงให้ผู้ใช้กลับมาสร้างบริการของตัวเองใ นบ้าน ซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปซิงก์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
แนวทางนี้ยังไม่ชัดเจนนักว่าจะออกมาเป็นรูปร่างสินค้ าอย่างไร แต่หากเอเซอร์สามารถขยายสินค้าจากฮาร์ดแวร์ออกไปเป็น การขายร่วมกับบริการได้ก็ก็น่าจะเป็นทางเดียวกับบริษ ัทฮาร์ดแวร์อื่นๆ เช่น เดลล์ และเอชพีที่พยายามสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการแ ทนที่การขายฮาร์ดแวร์เป็นหลัก
ที่มา - eWeek
Acer
อ่านต่อ...