กูเกิลจดสิทธิบัตร Wearable Computer with Nearby Object Response ซึ่งกล่าวถึงวิธีการที่ทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ที่มีหน ้าจอแบบสวมหัว (head-mounted display หรือ HMD) อย่างแว่นตา หลีกเลี่ยงการชนกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้
สิทธิบัตรนี้กล่าวถึงการตรวจจับการชนจากเซ็นเซอร์วัด ระยะทางและ/หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ส่วนการแจ้งเตือนผู้ใช้ให้เลี่ยงการชนนั้นอาจรวมถึงก าร de-emphasize ออปเจ็คเสมือนที่แสดงผลบน HMD อย่างน้อยหนึ่งออปเจ็คให้ดูไม่เป็นระเบียบ (ต้นฉบับเรียก cluttered view) และเน้นแสดงผลออปเจ็คเสมือนนั้นในลักษณะแบบโปร่งใส่แ ละ/หรือเป็นออปเจ็คใหม่
หวังว่าท้ายที่สุดกูเกิลจะปรับใช้สิทธิบัตรลักษณะนี้ กับ Google Glass รุ่นต่อๆ ไปนะ
ที่มา: USPTO ผ่าน Engadget
Google, Wearable Computing, Patent
อ่านต่อ...