Blognone เคยสำรวจข้อมูลผู้อ่านไปเมื่อช่วงต้นปี 2012 (ผลการสำรวจข้อมูลครั้งก่อน) นับถึงตอนนี้ก็เกือบ 2 ปี น่าจะได้เวลาสำรวจข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นป ัจจุบันแล้วนะครับ
สำหรับการสำรวจรอบนี้คงคล้ายๆ ของเดิม (คำถามบางข้อผมก็ก็อปแปะมันดื้อๆ จากของเก่าเลย) เพียงแต่แผนงานระยะยาวของ Blognone ในปีหน้าและปีต่อๆ ไป เราคงขยับขยายไปทางงานสัมมนาเพิ่มมากขึ้น (ลักษณะหรือรูปแบบคงคล้ายๆ งาน Blognone Quest ที่เพิ่งจัดไปในปีนี้)
เดิมที Blognone ไม่เคยขอข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่านในการสำรวจใดๆ เพราะเป็นนโยบายของเราอยู่แล้ว แต่สิ่งนี้ก็กลายเป็นปัญหาเมื่อเราต้องวางแผนการจัดง านสัมมนาลักษณะที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากเราไม่รู้ชัดเจนว่ากลุ่มผู้อ่านของเราเป็นใ คร ทำงานด้านไหน (แบบเป๊ะๆ) แต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไรบ้าง ทำให้การวางแผนว่าจะจัดงานหัวข้อไหนหรือจับตลาดแนวไห นเป็นไปได้ยากมาก
การสำรวจข้อมูลในรอบนี้จึงมีส่วนของ "ข้อมูลส่วนตัว" เพิ่มเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม เราพยายามระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้ล่วงเกินความ เป็นส่วนตัวของผู้ใช้มากเกินไป

  • ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้จะเป็น optional ไม่บังคับใส่
  • ขอข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ (contact information) เฉพาะอีเมลเท่านั้น ไม่ขอเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ติดต่อใดๆ อีก
  • ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีและไม ่ถูกเผยแพร่ต่อไปยังหน่วยงานอื่น เอาชื่อ Blognone เป็นประกัน

ในฐานะ Blognone ผมคงบอกได้แค่ว่าถ้าท่านใดระบุข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านการทำงานมาด้วย ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และสิ่งที่ Blognone สามารถตอบแทนได้คือคำสัญญาว่า ถ้ามีงานสัมมนาของ Blognone ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของท่านในอนาคต ท่านก็จะได้รับการเชิญเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรกๆ เสมอ (บางงานอาจเป็น invitation-only ไม่ประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยเหตุผลด้านที่นั่ง)
สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านช่วยให้ความเห็นกับ Blognone ให้เต็มที่ครับ (โดยเฉพาะในส่วนของคำถามปลายเปิดว่าอยากให้ปรับปรุงอ ะไรบ้าง) เราสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์ ดังนั้นถ้ามีอะไรอยากเสนอก็จัดมาได้เลยครับ
Loading...
Blognone, Announcement
อ่านต่อ...