หน่วยธุรกิจออนไลน์ของไมโครซอฟท์ (Online Services Division ซึ่งมี Bing เป็นผลิตภัณฑ์หลัก) ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด (จนมีข่าวว่า Stephen Elop อยากปิดหน่วยธุรกิจนี้ทิ้งถ้าได้เป็นซีอีโอ)
แต่ล่าสุด Dave O'Hara ซีเอฟโอของ Applications and Services Group ของไมโครซอฟท์ (ตามการจัดโครงสร้างองค์กรแบบใหม่) ออกมาให้ข้อมูลกับนักลงทุนว่าสถานะทางการเงินของหน่ว ยธุรกิจออนไลน์ใกล้กลับมาเท่าทุนหรืออาจถึงขั้นมีกำไ รแล้ว
เหตุผลเป็นเพราะเมื่อสมัยไมโครซอฟท์เริ่มทำ Online Services Division ใหม่ๆ ต้องลงทุนค่าศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอัลกอริทึมของระบบค้นหาเป็นเงินจำนวนมหาศ าล การลงทุนเยอะในช่วงแรกย่อมทำให้ตัวเลขผลประกอบการของ หน่วยธุรกิจนี้ออกมาขาดทุนตามไปด้วย
แต่ตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานของไมโครซอฟท์เริ่มอยู่ตัว แล้ว ถึงแม้ไมโครซอฟท์จะยังลงทุนเพิ่มอยู่เรื่อยๆ แต่ก็อยู่ในรูปการลงทุนเพิ่มครั้งละไม่มาก ดังนั้นรายจ่ายส่วนนี้จึงลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต
อย่างไรก็ตาม ในโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ของไมโครซอฟท์ บริษัทจะไม่ประกาศผลประกอบการของธุรกิจออนไลน์แยกต่า งหาก ทำให้คนภายนอกไม่สามารถรู้ได้ว่าตกลงแล้วหน่วยธุรกิจ นี้กลับมากำไรหรือไม่ (O'Hara ก็บอกเองว่าเขายังอยากให้ไมโครซอฟท์เปิดเผยข้อมูลตาม แนวทางเดิม)
ข้อมูลในไตรมาสล่าสุด (ที่ยังใช้การจัดองค์กรแบบเดิม) หน่วยธุรกิจออนไลน์มีรายได้ 872 ล้านดอลลาร์ แต่ยังขาดทุน 321 ล้านดอลลาร์
O'Hara ยืนยันว่า Bing ยังเป็นบริการสำคัญของไมโครซอฟท์ เพราะมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือค้นหาเว็บเพียงอย่าง เดียว แต่มันกลายเป็นบริการด้านข้อมูลที่สำคัญมากๆ ของไมโครซอฟท์ และถูกใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้ง Windows และ Xbox มากขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา - ZDNet
Bing, Microsoft, Search Engine
อ่านต่อ...