วีดีโอคลิบ รถมอเตอร์ไซด์+ไซด์คาร์ทหารรัสเซีย(อูรัล)sidecar
.ใช้ในสงครามมี6ตอน
ชัดแจ๋ว กดsave file แล้วโหลดลงเครื่องได้เลย

http://www.imz-ural.com/downloads/movies.htm