ตั้งแต่ที่ Bitcoin มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด บรรดาสถาบันการเงินของแต่ละประเทศก็ออกมาแสดงท่าทีใน รูปแบบต่างกันไปทั้งฝั่งที่ยอมรับได้ (เยอรมัน) และไม่สนับสนุน (จีน, ยุโรป และนอร์เวย์) ล่าสุดเป็นสิงคโปร์ที่ออกมาประกาศว่าจะไม่แทรกแซง Bitcoin และเปิดให้ธุรกิจหรือบริการ สามารถใช้ Bitcoin ในการใช้จ่ายได้
ประกาศดังกล่าวของธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ถูกส่งไปยัง Coin Republic แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin ของสิงคโปร์ โดยระบุว่าการจะรับหรือไม่รับ Bitcoin นั้นให้ทางธุรกิจและบริการตัดสินใจกันเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าธนาคารกลางสิงคโปร์จะไม่ได้แทร กแซง แต่ก็ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะยอมรับระบบเงินเสมือนจริง นี้หรือไม่ ประกาศล่าสุดก็เป็นเพียงการเตือนเรื่องความเสี่ยงของ ค่าเงินประเภทนี้เท่านั้นเอง
ที่มา - Tech In Asia
Bitcoin, Singapore, Virtual Currency
อ่านต่อ...