ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นภาพนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นต้นแบบขอ ง Nokia ที่ชื่อ Facet กันไปบ้างแล้ว ล่าสุดมีข่าวว่า Nokia จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดตัวเพื่อวางขายจริงในช่วงไตร มาสที่ 3 ของปี 2014
ตัวนาฬิกาอัจฉริยะนี้จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Nokia เอง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนธุรกิจสมาร์ทโฟนที่ตก ลงขายให้แก่ Microsoft ไปก่อนหน้านี้ โดยผู้นำทีมพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะนี้คือหัวหน้าฝ่ายอุป กรณ์แสดงผล Axel Meyer และ Peter Skillman
ว่ากันว่านาฬิกาอัจฉริยะของ Nokia นี้จะมีฟีเจอร์พิเศษคือสามารถยืดหดหรือเปลี่ยนรูปร่า งได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ Nokia เคยยื่นขอจดสิทธิบัตรไปตั้งแต่ต้นปี 2012 และเคยเผยแพร่แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้มาก่ อนภายใต้ชื่อ Nokia Morph
ที่มา - Ubergizmo
Nokia, Smart Watch, Rumors
อ่านต่อ...