นิตยสาร Wired ประเทศอังกฤษ ได้จัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ วิเคราะห์กระแสและแนวโน้มเทคโนโลยี ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การแพทย์ รูปแบบการใช้ชีวิต สื่อ การเมือง และสิ่งแวดล้อม
ในข่าวนี้จะขอสรุปกระแส และแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่นิตยสาร Wired คาดว่าจะมาแรงในปี 2014 ดังนี้

  1. Android จะกลายเป็น Linux ใหม่ ในเวลาเพียงแค่ 5 ปีระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส Android ของกูเกิล เติบโตจนเป็นเจ้าตลาดของสมาร์ทโพน และแท็บเล็ตกว่า 80% หรือประมาณ 900 ล้านเครื่อง โดยจะมีบทบาทต่อไปในเรื่องการเล่นเกม และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. มิติใหม่ของวัสดุการพิมพ์แบบ 3 มิติ จะทำให้เกิดโครงสร้างที่สามารถประกอบตัวเองเอง ยางรถยนต์ที่ปรับตัวเองได้ตามสมรรถนะรถ และสภาพถนน หรือ อุปกรณ์กีฬาที่ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างดี
  3. แอพพลิเคชัน chat จะท้าทาย social network ยักษ์ใหญ่ แอพพลิเคชัน chat และการแชร์รูปภาพยึดครองตลาดสมาร์ทโฟน และขยายจำนวนผู้ใช้ไปเรื่อย ๆ โดยเห็นได้จากผู้ใช้ Whatsapp, Line, Wechat หรือ KaKaoTalk เป็นต้น
  4. Big data จะถูกทำให้เห็นเป็นข้อมูลภาพมากขึ้น แอพพลิเคชันใหม่ ๆ จะทำให้องค์กรสามารถตีความข้อมูลขนาดใหญ่ให้เห็นภาพแ ละนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  5. เทคโนโลยี EmDrive จะใกล้ความจริง EmDrive หรือ Electromagnetic Drive คือเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นไมโครเวฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นแรงฉุดในการขับเคลื่อน จะเริ่มมีความสำเร็จ โดยเฉพาะกับโครงการอวกาศของจีนที่วิจัยเรื่องนี้อย่า งจริงจัง
  6. อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะมีบทบาทมากขึ้น เช่น การพ่นยาในไร่นา การส่งอาหาร หรือทำความสะอาดการพ่นกราฟิตี้ ตามกำแพง
  7. Quantum Cryptography หรือการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงมากโดยใช้อ นุภาคโปรตรอน จะถูกนำมาใช้งานโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านดาวเทียมของรั ฐบาลและกองทัพ
  8. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ความสามารถในการพิมพ์เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อีกมาก


ที่มา: Wired, Digital Intelligence Today
Technology trends, Wired
อ่านต่อ...