GitHub เว็บฝากไฟล์ซอร์สโค้ดประกาศความสำเร็จว่ามีแหล่งข้อม ูลหรือ repository จำนวนทะลุ 10 ล้านแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เพิ่งมี repository จำนวน 5 ล้านแห่งเท่านั้น ถือว่าโตขึ้นเท่าตัวในเวลาไม่ถึง 1 ปี
ถ้านับเฉพาะข้อมูลในปีนี้ GitHub มี repository เพิ่มขึ้น 5.5 ล้านแห่ง และยอด 1 ล้านล่าสุดใช้เวลาเพียง 48 วัน
ระยะหลังๆ GitHub ไม่ได้มีแต่ repository สำหรับซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่มี repository สำหรับเก็บข้อมูลเปิด (open data) จากหน่วยงานหลายๆ แห่ง เช่น ทำเนียบขาว หรือพิพิธภัณฑ์ Tate อีกด้วย
ที่มา - GitHub Blog via VentureBeat

GitHub
อ่านต่อ...