โซนี่ประกาศขายกิจการบริษัทลูก Gracenote เจ้าของฐานข้อมูลเพลงขนาดใหญ่ของโลก (iTunes และ Amazon ก็ซื้อข้อมูลจากที่นี่มาใช้งาน) ให้กับ Tribune Company บริษัทสื่อรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า 170 ล้านดอลลาร์
Tribune Company ระบุว่าจะนำ Gracenote ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลรายการทีวี-ภาพยนตร์ Tribune Media Services เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลด้านสื่อบันเทิงที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก
Gracentoe เดิมใช้ชื่อว่า CDDB เริ่มต้นจากการเป็นฐานข้อมูลเพลงโดยอิงตามแผ่นซีดี ก่อนจะขายกิจการให้โซนี่ในปี 2008 ในราคา 260 ล้านดอลลาร์ (รอบนี้โซนี่ขายขาดทุน แต่ก็ได้เงินสดกลับเข้ามาในระยะสั้น และปลดกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักออกไปตามแ ผนการพลิกฟื้นบริษัท)
ปัจจุบัน Gracenote มีอัตราการค้นข้อมูลวันละ 550 ล้านครั้ง มีข้อมูลเพลงมากกว่า 180 ล้านเพลง
ที่มา - Gracenote, Bloomberg
Sony, Acquisition, Music
อ่านต่อ...